Selam herkese,

Uzun zamandır kafamda olan ve ufak ama beni heyecanlandıran iş fikirlerim vardı. Hem artık kendi başıma bir şeyler denemek hem de bunları denerken kişisel gelişim sürecime katkı sağlamak istiyordum. Sizlere bu yazımda bir süredir üşengeçliğimden dolayı ertelemiş olduğum ama artık büyük ölçüde tamamlamış olduğum yeni projemden bahsedeceğim. …

B2B girişimlerin (startupların) ve kobilerin en çok karşılaştığı zorluklardan bazıları marka bilinirliği ve yeni müşteri edinimidir. Bu zorlukların temelinde ise bütçesel nedenler yer almaktadır. Peki marka bilinirliğini artırmak ve yeni müşteriler edinmek için sürekli maddi kaynak harcamaya gerek var mıdır?

Cevap elbette HAYIR.

Dijitalleşen dünya ile birlikte firmaların kendini tanıtması…

Onur Ergür

Digital Marketing Specialist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store